1917/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1917/QĐ-UBND
v/v phê duyệt điều chỉnh thời gian đấu thầu công trình cải tạo nâng cấp trụ sơ làm việc HĐND -UBND huyện Khoái Châu
Ngày ban hành 30/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1917.pdf
 Trở về trang trước