1238/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1238/QĐ-UBND
v/v cho phép cán bộ đi nước ngoài về việc riêng bà Nguyễn Thị Hương giáo viên trường tiểu học Cửu Cao huyện Văn giang
Ngày ban hành 30/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1238q_signed.pdf
 Trở về trang trước