1625/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1625/QĐ-UBND
V/v phê duyệt quỹ tiền lương thù lao tiền thưởng thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương,thù lao kế hoạch năm 2019 cảu viên chức quản lý chuyên trách công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1625_signed.pdf
 Trở về trang trước