3107/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3107/CV-UBND
v/v thẩm định dự toán công tác quản lý vận hành các trạm bơm tiêu,thoát nước đô thị năm 2020 trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành 10/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3107_signed.pdf
 Trở về trang trước