3120/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3120/CV-UBND
v/v đề xuất triển khai thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTG ngày 15/11/2019 của Thủ tướng /Chính phủ
Ngày ban hành 11/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3120_signed.pdf
 Trở về trang trước