1909/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1909/QĐ-UBND
V/v .............trung tâm y tế huyện Kim Động
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1909.pdf
 Trở về trang trước