832/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
832/QĐ-UBND
v/v bổ sung dự toán và phân bổ kinh phí cho sở Y tế để tổ chức phát động chương trình sức khỏe Việt Nam tại Hưng yên năm 2019
Ngày ban hành 28/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 832_signed.pdf
 Trở về trang trước