625/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
625/QĐ-UBND
V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhf nước thu hồi đất tị xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường ĐH.17 kéo dài đến đường ĐT.379 và chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tưởng niệm đồng Chí Tô Hiệu và đồng Chí Lê Văn lương
Ngày ban hành 27/02/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 625_signed.pdf
 Trở về trang trước