1902/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1902/QĐ-UBND
V/v bổ nhiệm chi cục trưởng chi cục Văn Thư và Lưu trữ tỉnh
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1902.pdf
 Trở về trang trước