166/CV-VP
Chi tiết văn bản
166/CV-VP
v/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 166_signed.pdf
 Trở về trang trước