1405/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1405/CV-UBND
V/v đề nghị Trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên về liên kết đào tạo ngành công tác xã hội và điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo Đại học sư phạm
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1405.pdf
 Trở về trang trước