5/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5/QĐ-UBND
V/v quy định chế độ đối với vận động viên huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao
Ngày ban hành 12/04/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 05.pdf
 Trở về trang trước