2953/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2953/QĐ-UBND
V/v............trường TYHPT Quang Hưng huyện Phù cừ
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2953_signed.pdf
 Trở về trang trước