394/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
394/QĐ-UBND
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức các jđơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Kim Động
Ngày ban hành 29/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 394_signed.pdf
 Trở về trang trước