2769/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2769/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp sạch huyện Văn Giang phía tây đường liên tỉnh Hưng Yên -Hà Nội
Ngày ban hành 12/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2769_signed.pdf
 Trở về trang trước