454/CV-UBND
Chi tiết văn bản
454/CV-UBND
v/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 1617/CT-TTG ngày 19/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 30/03/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 454.pdf
 Trở về trang trước