1409/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1409/CV-UBND
V/v trả lời đơn đề nghị của công dân xã Hoàng Hanh
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Văn Tuấn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1409.pdf
 Trở về trang trước