1249/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1249/QĐ-UBND
v/v phê duyệt danh mục phần mềm ngành giáo dục và đào tạo triển khia thực hiện n ăm 2019
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1249_signed.pdf
 Trở về trang trước