449/CV-UBND
Chi tiết văn bản
449/CV-UBND
V/v lập quy hoạch chung xây dựng huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 30/03/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 449.pdf
 Trở về trang trước