2/BCS
Chi tiết văn bản
2/BCS
V/v Nghị quyết về điều động bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ quản lý Bà Vũ Thị Kim Thoa và ông Trần Đăng Anh
Ngày ban hành 22/02/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 02.pdf
 Trở về trang trước