1756/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1756/QĐ-UBND
V/v thu hồi đất của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên tại phường Minh Khai thành phố Hưng Yên giao cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên quản lý sử dụng làm trụ sở làm việc hội doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc
Ngày ban hành 30/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1756.pdf
 Trở về trang trước