3458/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3458/CV-UBND
v/v thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về Tăng cường vận động đoàn kết và tôn giáo ở nước ta hiện nay
Ngày ban hành 29/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3458_signed.pdf
 Trở về trang trước