2180/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2180/CV-UBND
V/v Giao bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2012 cho Hội VHNT tỉnh HY
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2180.pdf
 Trở về trang trước