1632/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1632/QĐ-UBND
v/v Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH Sewon Ecs Vina
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1632_signed.pdf
 Trở về trang trước