2770/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2770/QĐ-UBND
V/v phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040
Ngày ban hành 12/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2770_signed.pdf
 Trở về trang trước