1912/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1912/QĐ-UBND
v/v phân bổ và điều chuyển vốn hỗ trợ của Chính phủ cho mục tiêu của địa phương năm 2010
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1912.pdf
 Trở về trang trước