357/CV-UBND
Chi tiết văn bản
357/CV-UBND
v/v chỉ đọa chăm sóc,phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây trồng vụ Xuân 2020
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 357cv_signed.pdf
 Trở về trang trước