3733/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3733/CV-UBND
v/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3733_signed.pdf
 Trở về trang trước