2173/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2173/CV-UBND
V/v báo cáo tình hình nhiễm độc chất độc da cam-dioxin
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2173.pdf
 Trở về trang trước