1834/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1834/CV-UBND
V/v đề nghị xem xét về thời gian công tác để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Trương Thanh Hảo
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1834.pdf
 Trở về trang trước