1916/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1916/QĐ-UBND
V/v thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty liên doanh chế tạo phụ tùng joo tô xe máy Li Fan-Tongsheng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty cổ phần bất động sản mỹ Việt tại xã Trưng Trắc huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 30/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1916.pdf
 Trở về trang trước