682/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
682/QĐ-UBND
v/v tặng cờ thi đua xuất sắc cho 2 phòng của UBND huyện Mỹ Hào
Ngày ban hành 30/03/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 682_2010.PDF
 Trở về trang trước