1838/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1838/CV-UBND
V/v dự thảo kế hoạch hành động của BTV tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 41/ của Ban bí thư
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1838.pdf
 Trở về trang trước