3377/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3377/QĐ-UBND
v/v bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2017 cho sở Văn hó thể thao và du lịch
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3377_signed.pdf
 Trở về trang trước