660/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
660/QĐ-UBND
V/v tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 01 tập thể của Đoàn TNCD
Ngày ban hành 30/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 660.pdf
 Trở về trang trước