3469/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3469/CV-UBND
v/v cử cán bộ công chức dự thi lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3469cv_signed.pdf
 Trở về trang trước