840/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
840/QĐ-UBND
v/v phê duyệt hệ số điều ch ỉnh giá đất (K) làm căn cứ tình tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất tại xã Hiệp cường huyện Kim Động
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 840_signed.pdf
 Trở về trang trước