3453/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3453/CV-UBND
v/v cung cấp quyết định ban hành bảng giá thuế tài nguyên
Ngày ban hành 29/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3453_signed.pdf
 Trở về trang trước