1841/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1841/CV-UBND
v/v mở rộng khu công nghiệp Thăng long II
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1841.pdf
 Trở về trang trước