159/CV-VP
Chi tiết văn bản
159/CV-VP
v/v thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày ban hành 27/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 159 v_signed.pdf
 Trở về trang trước