1975/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1975/CV-UBND
v/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành 29/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1975.pdf
 Trở về trang trước