3256/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3256/QĐ-UBND
V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2016
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3256.pdf
 Trở về trang trước