13/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
13/QĐ-UBND
V/v ban hành đề án thu hút bác sĩ dược sỹ tốt nghiệp đại học chính quy về tỉnh công tác
Ngày ban hành 10/05/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 13.pdf
 Trở về trang trước