2430/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2430/QĐ-UBND
V/v ........công ty TNHH JP Corelex Việt Nam
Ngày ban hành 30/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2430_signed.pdf
 Trở về trang trước