2703/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2703/QĐ-UBND
v./v phân bổ kinh phí công tác nghĩa trang và mộ liệt sỹ năm 2019
Ngày ban hành 29/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2703_signed.pdf
 Trở về trang trước