1927/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1927/QĐ-UBND
v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhà máy bể hút bể xả và các công trình phụ trwoj khu quản lý cụm công trình đầu mối trạm bơm Bảo Khê s
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1927_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước