2758/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2758/CV-UBND
v/v thực hiện chính sách tinh giảm biên chế đọt II năm 2018 theo nghị định số 108/2014/NQ-Cp
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2758_signed.pdf
 Trở về trang trước