1400/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1400/QĐ-UBND
v/v giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quyết định số 40/2011/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1400.pdf
 Trở về trang trước