1413/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1413/CV-UBND
v/v xin ý kiến việc xây dựng phim tài liệu và đãi DVD ca nhạc chào mừng kỷ niệm 180 thành lập tỉnh 70 năm thành lập đảng bộ và 15 năm tái lập tỉnh
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 213.pdf
 Trở về trang trước