443/CV-UBND
Chi tiết văn bản
443/CV-UBND
V/v báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 14/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học giai đoạn 2012-2020 tầm nhìn tới năm 2030
Ngày ban hành 29/03/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 443.pdf
 Trở về trang trước